9.12.2013

Kuhinaa Känkkäälässä


Nurmeksen uusi vihreän energian teollisuusalue Känkkäälässä on saanut lentävän lähdön. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 28.11.2013. Kaavan lainvoimaistuttua tammikuun puolivälissä voivat yritykset jättää suoraan rakennuslupahakemukset. Eri puolilla Suomea yritykset ja tiimit laskevat, piirtävät ja suunnittelevat toimintojaan Nurmekseen. Alueella on juuri nyt paljon kuhinaa. Ensimmäiset kuokatkin on jo isketty huurteiseen maahan. 

Kaava-alueen seitsemästä tontista kaksi on jo vuokrattu ja neljällä muulla tontilla on jo alustava varaus. Näiden kuuden yrityksen yhteenlaskettujen investointien arvo on n. 39 miljoonaa euroa tämänhetkisten tietojen mukaan. Valtaosa näistä investoinneista liittyy puuraaka-aineen jalostamiseen tavalla tai toisella. Yrittäjien ja kaupungin välillä on kiinteää yhteistyötä. 

Biohiiltämön yritysryppäälle laadittava YVA-ohjelma nostaa koko alueen ja yritysjoukon statusta. YVA-ohjelma -asiakirjan laatiminen on jo käynnistynyt. Teemme sitä aluksi GROW GREEN NURMES -hankkeen sisällä ja jatkamme sen jälkeen virkatyönä. Vetovoimainen Nurmes on edelläkävijöiden kaupunki. 

Rautateiden lastaus- ja purkupaikan toteuttaminen on alueen seitsemäs jo tiedossa oleva pyrkimys. Suunnittelemme tällä hetkellä sen tarkkaa paikkaa ja sisältöä. Ensi vuonna kokoamme hankkeelle julkista rahoitusta. Olemme esittäneet tämän asian vuoden 2015 kärkihankkeeksi Pohjois-Karjalassa.  

Erä ei ole koskaan tullut etsimättä eikä kala jalan kastumatta. Olemme tiedostaneet tämän ja teemme huolellista työtä, jotta kaikki nämä investoinnit toteutuvat. Teemme kaikki työvaiheet paremmin kuin muut Suomen kunnat. Osaamme kuunnella herkemmin, ohjelmoida paremmin, osaamme kommunikoida täsmällisemmin ja organisoida viisaammin. Koko paikallinen yhteisömme tuntuu olevan näiden hankkeiden takana. Luottamus on jo syvää.

Viime kädessä kaiken ratkaisee yrittäjien asenne ja teot. Yrittäjät tarvitsevat rohkaisua ja käytännöllistä tukea lukuisissa eri vaiheissa. Paras onnistuminen on yhteinen onnistuminen. Meillä on kaikki nämä eväät olemassa.