27.8.2015

Siun Sote on terveyttä tuottava vakuutusjärjestelmä
Puhelimeni on soinut viime päivinä tiuhaan. Kuntapäättäjät läpi Pohjois-Karjalan ovat kyselleet näkemyksiäni Siun Soten asioista. Tärkein kysymys päättäjillä tuntuu olevan se, miksi Siun Soteen kannattaa lähteä mukaan jo nyt.

Olen vastannut kysyjille niin, että Siun Sote on terveyttä ja pärjäämistä tuottava yhteinen vakuutusjärjestelmämme. Tällä hetkellä kaikista kuntien sote-palveluista vain noin 85 % voidaan mitata ja laskuttaa puhtaasti käytön mukaan. Lopun hallintaan tarvitaan leveämmät hartiat. Isoista hartioista on toinenkin konkreettinen hyöty: ne pienentävät satunnaisvaihtelua pienten kuntien sote-menoissa ja parantaa monia sosiaalipalvelujen saatavuutta.

Soteen sisältyy paljon myös lakisääteistä valmiutta, jota ei voida hinnoitella palvelujen hintaan. Tällainen asia on esimerkiksi potilasvakuutusmaksut. Muutoinkin, etenkin kun on kysymys ihmisten hengestä, tiettyä valmiutta pitää ylläpitää jatkuvasti.

Siun Soten rahoitusmallin laadinnassa tämä on otettu huomioon. Olemme päätyneet malliin, jossa yhteistä vakuutuselementtiä on 5 % ja käytön mukaista 3 vuoden painotettua maksuosuutta 95 %. Näin rahoitusmallista on saatu kannustava sekä kuntien että Siun Soten osalta. Olemme arvioineet niin, että rahoitusmallia voidaan kehittää lähivuosina niin, että palvelupaketit kattavat kaikista sote-kuluista 95–96 %.

Olen seurannut hämmästyneenä valtion asettamien eri sote-työryhmien laskelmia ja rahoitusmalliehdotuksia. Erikoista on ollut se, että nämä mallit ovat sisältäneet monia virheitä lähtien perustiedoista, kuten vaikkapa kuntien todellisista sote-menoista. Toinen kummajainen on ollut se, että rahoitusmallin sisällä kuntakohtaiset maksuosuudet ovat vaihdelleet liikaa.

Talousraamin pitävyys on lähivuosien suurin sote-haaste. Löytyykö voima kuntien vai valtion suunnasta siihen, että ”kustannuspiikki” ei olekaan auki.  Uskon sen löytyvän nimenomaan kunnista, koska meillä on konkreettinen tuntuma tuloihin, jolla kaikki palvelut lopulta rahoitetaan. Suu on pantava säkkiä myöten.

Hyvä vakuutusjärjestelmä kestää myös aikaa. Tämä on tärkeää, koska kunnat ovat erilaisessa demografisessa muutoksessa. Tämä heiluttelee kuntien välisiä sote-kustannusten muutosten suuntaan ja vauhtia paljon. Uskon, että Siun Soten vakuutusluonne on nyt ymmärretty, ja että yksimielinen rahoitusmalli on oikeudenmukainen kaikille kunnille.