13.5.2016

Uuden ajan kynnykselläSeutukaupunkinaapurukset Lieksa ja Nurmes ovat nyt uuden ajan kynnyksellä. Kielteisen kuntaliitospäätöksen puolentoistavuoden mittainen suruaika on nyt päättymässä. Globalisaation pyörteisiin joutuneet pikkukaupungit hakevat uusia tuulia purjeisiinsa. Uudet virtaukset pyritään ennakoimaan hyvin. Se on molempien kaupunkien etu, mutta myös vankka yhteinen etu: toisen kaupungin saadessa tuulta purjeisiin, tuntuvat toisessakin kaupungissa myönteisesti eteenpäin vievät kölivoimat.

Maantieteellemme emme näet voi mitään. Lieksa on noin 12 000 ihmisen asiointikeskus, ja Nurmes on noin 11 500 ihmisen asiointikeskus. Etäisyyttä meillä on 55 kilometriä. Sata ihmistä pendelöi päivittäin molempiin suuntiin töihin. Sata uutta työpaikkaa Lieksassa tarkoittaa seitsemää uutta työpaikkaa Nurmekseen. Se on paljon. Puolin ja toisin.

Yhteistyön tarkoituksenmukaisuuden ratkaisevat tulokset kun puhutaan kunnan perustehtävistä. Molempien kaupunkien hallintokuntien pitää onnistua tehtävissään. Maakunnallisella tasolla puolestaan, kuten edunvalvonnassa ja hanketoiminnassa, tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttavat myös ”henkimaailman” asiat. Asioita seuraavat myös monet ulkopuoliset silmäparit.

Toivon molempien kaupunkien onnistuvan elinkeinopolitiikassaan yläkanttiin. Vain ja ainoastaan tämä tuo merkittävästi lisää hyvinvointia seudulle. Juuri tämä on se juttu, jonka mukana myös tekniset virastot ja elinkeinopalvelut elävät tai kuolevat. Tämä jos mikä on tulosurheilua. Voittavassa joukkueessa on hyviä virkamiehiä, kokeneita luottamushenkilöitä ja erittäin taitavia valmentajia ja konsultteja. Pikavoittoja ei ole olemassa. Isot onnistumiset pohjustetaan 3-5 vuoden sitkeällä työllä.

Kaikkein eniten toivon suurten biojalostamojen toteutumista sekä Lieksaan että Nurmekseen. Niiden työpaikkavaikutukset, välilliset työpaikkavaikutukset, kantorahatulovaikutukset, kunnallisverotulovaikutukset, kiinteistöverotulovaikutukset ja yhteisöverovaikutukset ovat suurimmat tiedossa olevat. Biojalostomo yhdessä kunnassa tarkoittaa noin yhden kunnallisveroprosentin tuottoa ja noin 250 henkilötyövuoden sysäystä seudulle. Kaksi biojalostamoa kääntävät koko seutukunnan kehityksen pysyvästi kasvu-uralle.

Uusi aika tuo myös uusia haasteita. Isoihin organisaatiomuutoksiin sisältyy isoja riskejä kaikilla tasoilla: valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallistasolla. Riskit ovat luonteeltaan juridisia, taloudellisia ja inhimillisiä. Kaikki isot startit eivät onnistu, koska niitä tekevät me ihmiset. On inhimillistä myös epäonnistua. Siksi riskien hallintaan pitää myös varautua. Riskillä Kolumbus löysi uuden mantereen, riskillä Hans Gutzeit toi puuteollisuutta Suomeen. Tällä samalla riskillä isot globaalit biotaloustoimijat useasta eri maasta ovat nyt investoimassa Pielisen Karjalaan.