27.2.2019

Mainettaan parempi Siun soteSiun Soten kuntayhtymällä on nyt takanaan kaksi täyttä toimintavuotta ja kolmas vuosi on alkanut työn täyteisenä. Nyt voidaan jo ensimmäisen kerran arvioida jäsenkunnan näkökulmasta sitä, miten liikkeellelähtö on onnistunut.

Taloudellisesti liikkeellelähtö on ollut hyvä. Vuonna 2017 Siun Sote oli Suomen tehokkain terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottaja suhteessa tarpeeseen. Tämä käy ilmi Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) tuoreista luvuista. Verrattuna Suomen keskiarvoon (tarve ja keskikustannus) Siun Soten tehokkuusetu oli miltei 50 miljoonaa euroa. Nurmeksen ja Valtimon kannalta tämä tarkoittaa noin 3,6 miljoonan euron tehokkuushyötyä, joka vastaa näiden kuntien kolmen veroprosentin tuottoa. Talouden tehokkuutta voi mitata myös NuVa-kuntayhtymän varjobudjetin kautta: laadimme näet syksyllä 2016 realistisen varjobudjetin siitä, miten NuVa:n talousarvio kehittyisi, jos sillä jatkettaisiin myös vuonna 2017. Varjobudjetilla oli tarkoitus vertailla Siun Soten antamia ensimmäisiä lukuja. Vertailu on hämmentävä: Siun Sote on vuositasolla Nurmeksessa ja Valtimolla yhteensä 4 miljoonaa euroa edullisempi järjestämis- ja tuottamisratkaisu kuin NuVa-kuntayhtymällä jatkaminen.

Edellä kuvatut talousluvut osoittavat, että Siun Sote on jo kyennyt realisoimaan suuruuden ekonomiaa. Tärkeimpänä tässä pidän kapasiteetin tasausta eri toimipisteiden kesken. Seuraava kehitysvaihe Siun Sotella on toimintokohtainen tehokkuus ja erilaistuminen. Esimerkkinä tästä on viime vuoden lopulla aloittaneen Siun Työterveys Oy:n toiminnan käynnistäminen, joka on myös samalla kuntien in-house –yhtiö. Työterveyshuollon tilanne on esimerkiksi Nurmeksessa kohentunut viime kuukausina tuntuvasti ja henkilöstön saatavuus on parantunut. Sama ilmiö näkyy myös esimerkiksi psykologisissa palveluissa.

Siun Soten perussopimus ja rahoitusmalli ovat myös onnistuneita. Kaikki jäsenkunnat ovat pysyneet mukana. Se, mikä on tosin yllättänyt meidät kaikki, on nopea demografinen muutos, joka Itä-Suomen kunnissa juuri nyt on menossa. Kapitaation poistaminen rahoitusmallista vuoden 2019 alusta on haitallinen nopeiten ikääntyville kunnille kuten Kontiolahdelle. Perussopimuksen yhteydenpitoelementit jäsenkuntiin: neuvottelukunnat, raamikokoukset ja kuntafoorumit ovat mielestäni toimineet niille tarkoitetulla tavalla. Tämä on parantanut tiedonkulkua ja vähentänyt painetta esimerkiksi tarkastuslautakunnissa.

Siun Sote on valtakunnallinen positiivinen esimerkki laajasta kuntayhtymästä (14 kuntaa), joka kattaa myös koko sote-sektorin. Tällainen toimija on samalla myös vahva ja vetovoimainen työnantaja. Vähäväkisessä maakunnassa tämä on tärkeä kilpailuetu. Siun Sote on parantanut työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Tämä onkin välttämätöntä siirryttäessä kohti maakuntamallia, koska valtiolla on kaikissa tilanteissa vähemmän rahaa soteen kuin kunnilla on. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kuntapäättäjät ovat lähempänä ihmisten arkea kuin valtio on.