13.2.2017

Mikä on sinun panoksesi Nurmeksen hyväksi?Nurmeksen muuttotappio oli vuonna 2016 tilataksillinen ihmisiä eli 9 henkilöä. Tämä on maakunnan kunnista kolmanneksi paras luku, ja se on paras luku Nurmeksessa 15 vuoteen. Jokainen pieni kaupunki haluaisi näet pitää itsensä mieluiten loivalla kasvu-uralla. Niin myös me.

4U-Nurmes – strategia laadittiin neljä vuotta sitten. Strategian nimi korosti sitä, että Nurmes on Sinua varten monella eri tavalla. Olisiko nyt vuoro kysyä, mikä on Sinun panoksesi Nurmeksen hyväksi? Kädenjälkesi? Tekosi?

Nurmeksen kaupungin uuden strategiaprosessin pohtimiseen olen jo käyttänyt kosolti aikaa. Keskustelimme siitä myös kaupungin johtoryhmässä tänä aamuna. Millaiset askeleet sopisivat parhaiten 4U-Nurmeksen jatkoksi? Haluamme Nurmeksen menestystarinan jatkuvan myös uudella valtuustokaudella. Haluamme jatkumon, koska yleisesti ottaen 4U Nurmes – strategiaa on pidetty onnistuneena.

Muutamia ajatuksia on jo toki alkanut kirkastua. Nurmes on löytämässä selkeitä kasvu-uria yritystoiminnassa. Tämä on hyvä asia. Elinkeinopolitiikassa emme ole enää haastajan roolissa, vaan me olemme edelläkävijöitä. Kuntien välinen kilpailu on näet loppunut miltei kokonaan. Myös matkailuelinkeinon sisältökysymykset ovat myös olennaisesti alkaneet kirkastua. Olen myös ilahtunut siitä, että Valtimolla ja Nurmeksella on yhteinen pohjanäkemys biotalouden, teollisuuden ja maatalouden tärkeydestä.

Strategiatyö pitänee organisoida lohkoketjuiksi (block chains), joita pitää kasassa tiivis ja toimiva koko konsernin johtamisjärjestelmä. Mitkä olisivat uuden strategian tärkeimpiä lohkoja? Hyviä aihioita tämän hetkisen käsityksen mukaan ainakin olisivat seuraavat: yhteisöt ja kumppanuudet, kuntalainen, Nurmeksen rooli maakunnassa, konsernikoneen toiminta, uusi vaatimustaso sekä uudenlainen vaikuttaminen. Uudessa strategiassa pitää kuunnella myös entistä tarkemmin ns. hiljaisia signaaleja, koska muutokset voimat ovat tällä hetkellä aika suuret esimerkiksi maakuntahallinnossa. Osa valtion nykyisistä tehtävistä, kuten työnvälitys, on joutumassa tuuliajolle. Tätä me emme voi hyväksyä vastuullisina toimijoina.

Uusi Nurmes tarvitsee uuden strategian. On normaalia ja tervettä tavoitella kasvua ja positiivista kehitystä. Toivon, että meidän kaikkien panos Nurmeksen hyväksi on oivallinen sekoitus osaamista, taitoa, ylpeyttä ja muutosvalmiutta.