31.3.2014

Kaupunginjohtajan yksi työpäiväToisinaan ihmiset kyselevät minulta, mitä kaupunginjohtajan työpäivään kuuluu. Kaikki päivät ovat erilaisia. Kerronpa teille esimerkin viime perjantailta.

Tulen toimistolle klo 7.20 aamulla. Käyn läpi yön sähköpostit. Niitä on viisi kappaletta. Eräs Nurmekseen investoiva yritys kysyy minulta vinkkejä hyvistä rakennuttajakonsulteista. Vastaan ja lähetän yhteystietoja sekä kommenttejani konsultin valintaan liittyen.

Seuraavaksi käyn vielä läpi ensi maanantain kaupunginhallituksen listaa. Perehdyn lisää asioihin. ELY:n vyöhykkeinen seutulippuehdotus ihmetyttää minua. Mistähän Vuokon mummo tietää, kuinka monen vyöhykkeen lippu tarvitaan, kun tullaan linja-autolla asioille Nurmekseen?

Kello 9 pidämme kaupunginkamreerin kanssa tiedotustilaisuuden vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Nostamme esille joitakin asioita. Kaikkinensa tilinpäätös vastaa budjettia ja kustannukset ovat hyvin kurissa. Toimittajat ovat ystävällisiä.

Kirjoitan pöytäkirjan ajoharjoitteluratasäätiön hallituksen eilisestä kokouksesta, jossa käsittelimme tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilinpäätös lähtee säätiörekisteriin patentti- ja rekisterihallitukseen.

Seuraavaksi hyväksyn laskuja rondossa ja kokouspalkkioita populuksessa. Yksi lasku on juntturassa, ja järjestelmä ei suostu mitenkään sitä hyväksymään. Sitten vilkaisen päivän sanomalehdet ja nettiuutiset. Minulla on tapana silmäillä uutiset joka päivä. Tässä ammatissa pitää tietää, mitä ympärillä tapahtuu. Lukunopeus on eräs valttini. Käytän näet lukutekniikkaa, joka perustuu katsomiseen rivin keskelle.

Aamupäivän lopuksi lähetän sähköpostilla tonttitarjouksen eräälle yritykselle. Tarjoan kaupungin nimissä kolmea eri vaihtoehtoa ja ne kaikki ovat kooltaan n. 3000 neliötä. Tarjouksen on valmistellut meidän maankäyttöpäällikkömme. Kyseessä olisi noin 2 miljoonan euron investointi, joten toivon, että pääsemme asiassa eteenpäin.

Kello 12 käyn lounaalla Nurmeksen asemalla ravintola ”Kanelissa”. Lounaan jälkeen kokoan ja tulostan edunvalvontamateriaalia maakuntahallituksen ministeriö- ja keskusvirastokierrokselle. Asia koskee puutavaran lastaus- ja purkupaikkaa Känkkäälässä. Oikoluen aiheeseen liittyvän SITO Oy:n tekemän konsulttisuunnitelman ja kommentoin suunnitelmaa.

Katson kaupunginsihteerin kanssa erästä riita-asiaa. Päädymme sopuratkaisun hakemiseen vastapuolen kanssa. Laiha sopu on aina parempi kuin lihava riita.

Sitten aloitan luku-urakan: Perehdyn Salon seudun monikuntaliitoksen selvitykseen ja sopimukseen. Tekstiä on 95 sivua. Erityisesti katson sitä, miten tietoja on vertailtu eri kuntien välillä, miten uutta kuntaa on kuvattu ja mitä on sovittu porkkanarahojen käytöstä. Ihmettelen sitä, miten lähellä fyysisesti eri kunnat ovat toisiaan Etelä-Suomessa. Palveluja voidaan siellä toteuttaa eri tavoin. Saan muutamia ideoita ja malleja ajatellen myös Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitystä.

Päätän työpäiväni jo kello 15.35. Viikonloppu näet alkaa. Suuntaan metsätöihin Iisalmeen ja Lapinlahdelle. Tämä kevät onkin ollut ihanteellinen metsätöiden kannalta, koska lunta on vähän ja kelit ovat kuivat.

14.3.2014

Hyvä ilmapiiri on kunnan tärkein palveluHyvän ilmapiirin merkitystä kunnassa ei voi väheksyä. Hyvässä ilmapiirissä kaikilla on hyvä olla, ja energia suuntautuu eteenpäin. Eräät elinvoiman tutkijat sanovatkin, että kunnan tärkein palvelu on hyvä ilmapiiri.

Hyvälle ilmapiirille on eräitä tunnusmerkkejä: Keskinäisten asioiden hoidossa ei ole kitkaa. Päättäjät vetävät samaan suuntaan. Yhteisiä tuloksia ja saavutuksia saadaan aikaiseksi. Onnistumiset ovat kaikkien ilonaihe. Hyvän ilmapiirin eräs ilmentymä on se, että yrittäjien ja yritysten aikeet otetaan heti vakavasti. Tästä syntyy myönteinen palvelukokemus.

Kuka sitten on vastuussa kunnan tai seudun hyvästä ilmapiiristä? Useat tutkimukset ja myös oma väitöskirjani antaa siihen vastauksen: viime kädessä vastuu on kuntajohtajalla ja johtavilla luottamushenkilöillä. Pohjimmiltaan pieni joukko vie kunnan kehitystä eteenpäin. Olennaista ei ole se, ketä tähän pieneen joukkoon kuuluu, vaan kuinka tämä joukko toimii.

Nurmeksen ilmapiiri on tällä hetkellä hyvä. Tämä kokemus ja palaute ovat samansuuntaista niin päättäjiltä, kuntalaisilta kuin yrityksistäkin. Me jaamme tietoa ylivoimaisella tavalla. Meillä on suunnitelma. Me yritämme. Sitä kautta me myös onnistumme.

Hyvä ilmapiiri tarttuu myös muihin ja leviää esimerkiksi yli kuntarajojen. Ensin vihastutaan, sitten kielletään, mutta lopuksi ihastutaan. Ihmiset pohtivat omia viiteryhmiään. Sitten he vertailevat. Lopulta kaikki haluavat kuulua voittavaan joukkueeseen. 

Suunnitelmien tekeminen ja esittäminen vaatii rohkeutta. Se on ensimmäinen askel. Sen jälkeen alkavat työt, kun näitä suunnitelmia pannaan toimeksi. Tekemisvaiheessa olennaiseen rooliin nousee eri työyhteisöjen kyky tehdä yhteistyötä koordinoidusti. Kuntaorganisaatioissa on yleisesti tässä suhteessa paljon parannettavaa esimerkiksi elinkeinoasioissa.

Olennainen asia on myös hyvän ilmapiirin vaaliminen. Onnistumiset vaativat hyviä suunnitelmia ja oikea-aikaisia tekoja. Ilmapiiri vaikuttaa paljon myös investointihalukkuuteen. Investointien aika-akseli on pitkä: kylvämättömän maan voi kylvää, mutta myrkyttynyttä maata kukaan ei halua kylvää. Sadon korjuun aika on sitten myöhemmin.

3.3.2014

Ketään ei jätetäSote-asia alkaa selkiintyä monilta osin: Niin valtion, maakunnan kuin seutukunnan tasolla työryhmien työ tulee nyt päättäjien arvioitavaksi. Myös ISKE-työryhmä on saanut työnsä valmiiksi Pohjois-Karjalassa. Maakuntaamme on kaavailtu yhtä omaa, yhtenäistä ja ehjää sote-aluetta. Kaikki kunnat hoidettaisiin, myös reunakunnat, siksi tarvitaan maakunnan kattava ratkaisu. Mitään kuntaa ei jätetä yksin.

Uudistukset ovat myös taloudellinen välttämättömyys. Millään kunnalla ei ole rahaa odottaa. Nopeaa etenemistä puoltaa myös edunvalvonta. Näin maakunta voi päättää itse omista asioistaan. Uskon myös, että löytyy oikeudenmukainen kustannusten jakomalli kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien kesken.

Maakunnallinen sote voisi olla ennakkoluuloton kehittäjä ja monituottajamallilla toimiva kokonaisuus, joka menestyy myös kilpailussa työvoimasta. Erillisiä eritysvastuualueita eli ervoja ei tarvittaisi, vaan valtakunnallisen koordinaation voisi hoitaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö.

En usko, että sote-järjestämisasia nousee suureen rooliin, koska keveimmillään järjestämisen voi hoitaa ”järjestäjäkonttori”. Perustelen näkemystäni niin, että kaikki kunnat – myös Joensuu – joutuvat luopumaan lautakunnistaan ja oman valtuuston päätösvallasta viime kädessä. Jatkossa luottamushenkilöpaikat olisivat soten tuotantokonsernin elimissä. Käytännöllisesti ajateltuna järjestäminen ei ole tärkeää, vaan tuottaminen. Käsillä oleva sote-lakiluonnos ei ota kantaa tuottamiseen. Se jää maakuntien omaksi asiaksi.

Seutu- ja kuntatasolla näkyisi sote-tuotantoyksikkö. Pielisen Karjalan neljä kuntaa (Juuka, Nurmes, Lieksa ja Valtimo) muodostaisivat sote-tuotantoyksikön. Tällaisella ”seutusotella” olisi oma johto ja oma tuotantovastuu. Pidän tätä mallia hyväksyttävänä myös Nurmeksen kannalta. Itse asiassa tämä malli vastaa varsin pitkälle sitä, mitä olemme Nurmeksen kaupungin omassa strategiatyössä pohtineet.

Nyt on tärkeää luoda siirtymävaiheen rivakka askellus tähän seutusoteen. Uskon, että tämä voi löytyä Pielisen Karjalan neljän kunnan yhteisessä selvitystyössä. Sitä ennen Nurmeksen ja Valtimon tulee tehdä sote-integraatio. Näillä askelmerkeillä Pohjois-Karjalaan syntyy sote, jota kaavailtiin jo yli kymmenen vuotta sitten. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan!