20.8.2013

Mikä on parasta Nurmeksessa?

Nurmeksessa on paljon hyvää. Mutta tietävätkö ihmiset siitä?

Nurmeksen kaupunki on aloittanut ilmeensä uudistamisen. Työstämme mainostoimisto Seven-1:n kanssa kaupungin uutta ilmettä. Ilmassa vilisee useita kysymyksiä: Mitkä ovat Nurmeksen värit? Pitäisikö meillä olla slogan? Mitkä ovat viestimme? Mitkä ovat Nurmeksen vahvuudet? Mikä on meidän tyylimme? Miten ja missä näymme? Mitä välineitä käytämme?
Tarvitsemme Sinua. Nyt voit auttaa meitä ja kertoa ideoitasi siitä, miten Nurmesta pitäisi markkinoida. Voit kertoa mielipiteesi meille nettisivujen kautta tai puhelimella johdon sihteeri Paula Karjalaiselle. Kysymme myös Nurmeksen Potakkajuhlilla 6.9.2013 kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita.

Meillä on valmis suunnitelma: Syyskuun lopulla kokoamme ehdotukset yhteen. Lokakuun alkupuolella kaupunginhallitus valitsee sitten jatkotyöstöön parhaat ideat ja asettaa mainostoimiston kolme eri ehdotusta paremmuusjärjestykseen. Marraskuun lopussa olemme sitten saaneet uuden tyylin valmiiksi.
Olemme edenneet systemaattisesti: Nurmeksen kaupungin uusi strategia korostaa kaupunkimme markkinointia ja reipasta otetta. Palvelulupauksemme on vetovoimainen Nurmes. Nurmeksen kaupungin tavoitemielikuva on nuorekkaampi, nykyaikaisempi ja joustavampi kaupunki. Olemme vastuullinen tulevaisuuden tekijä.

Kuntamarkkinoinnin suunta Suomessa näyttää korostavan kunnan dynaamista ilmapiiriä ja paikan markkinointia sekä brändäystä. Tämä onkin tärkeää, koska tulevaisuudessa Suomen kuntakartta on erilainen. Uudessa kartassa nykyisistä kunnista tulee paikkoja, joiden nimet ja identiteetti säilyvät. Uusista kunnista tulee palvelujen järjestäjiä. Uskon kehityksen Pielisen Karjalassa myös menevän näin.

12.8.2013

Vihreän energian teollisuusalue etenee

Nurmeksessa ollaan suunnittelemassa vihreän energian teollisuusaluetta Känkkäälään. Asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle hyvin ja GROW GREEN NURMES – hanke on jo lyhyessä ajassa saavuttanut hyviä tuloksia. Alueen suunnittelussa käytetäänkin paljon uusia työtapoja ja yrityksiä sekä sidosryhmiä kuullaan mm. ideariihien kautta. Kokemuksia kerätään myös muualta Suomesta.

Nurmeksen kaupungin uusi strategia onkin asettanut meille yhteiseksi tavoitteeksi uuden houkuttelevan teollisuusalueen suunnittelun. Pidän tällaista strategista piiskaa hyvänä asiana. Kehitys ei näet tapahdu itsestään. Sen tekevät ihmiset, jotka tahtovat. Ilman tahtoa ei ole tekoja. Ilman tekoja tuloksia.

Useat yritykset ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa aluetta kohtaan. Biohiiltämön tontin (6 ha) vuokrasopimus on jo allekirjoitettu, ja laitoksen prosessisuunnittelu on jo pitkällä. Bioterminaalin rakennuslupahakemus on valmis ja suunnittelutarveratkaisu on saatu. Tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan tänään. Liikennebiokaasulaitoksen paras paikka olisi myös alustavien tietojen mukaan Känkkäälässä. Myös muutamalle muulle yritykselle on jo esitelty aluetta. Tonttien rakentaminen on jo lähtöruudussa. Puuston poisto ja liittymien tekeminen ovat aivan lähiviikkojen työlistalla.

Personoidut teollisuusalueet ovat haluttuja. Monia asioita on niissä paremmin kuin ns. tavallisella teollisuusalueella. Yritysten tarpeita on kysytty jo ennakolta ennen tonttijaon ja liittymien suunnittelua. Myös toimintojen yhteensovittaminen naapuruston kanssa ja liikennejärjestelyt on mietitty ja tehty huolellisemmin. Yrityksiltä kysyttäessä teollisuuspuistojen suurin etu on tiedonvaihdon lisääntyminen käytännössä. Minulle tällainen suunnitteluprosessi on tuttu: olen tekemässä sitä työurallani nyt toista kertaa.

Tänään sitten aloittaa kaupungin johdon sihteerinä Paula Karjalainen. Hän on minulle entuudestaan tuttu ammattilainen PIKES:in vuosilta. Paulan mukaan tulo tiimiimme on osa johtamisen järjestelyjä, joilla olen hiomassa kaupunkimme johtoryhmästä entistä kilpailukykyisempää. Siksi kovia ovat näet tulevien vuosien haasteet kuntakentässä.