20.3.2020

Vara ei venettä kaada


Kunnat ovat varautuneet poikkeustilanteisiin hyvin, koska kunnilla on tähän lakisääteinen pakko valmiuslain varautumisvelvollisuuden kautta. Näin on myös meillä Nurmeksessa. Nurmeksen kaupungilla on jatkuvasti voimassa oleva ja päivittyvä valmius- ja jatkuvuussuunnitelma. Suunnitelmassamme on kahdeksan erilaista uhka-arviota, jotka on järjestetty uhkan suuruuden mukaan. Uhkan suuruus määritellään todennäköisyyden ja vaikutusten kertolaskun kautta.

Korona-viruksen aiheuttama nykytilanne löytyy meidän valmiussuunnitelmastamme sijalta 6 nimellä ”Pandemia”. Valmiussuunnitelmamme mukaan pandemia iskee keväällä ja paljon ihmisiä sairastuu ja sairauden oireet sekä vaikutukset ovat vakavia. Valmiussuunnitelmamme mukaan tärkeimpiä toimenpiteitä ovat leviämisen ehkäiseminen ja selkeä tiedottaminen.

Meidän uhka-arvioissamme pandemiaa suuremmalla uhka-arviolla ovat järjestyksessä: tykkylumituho (pitkä sähkökatko pakkasilla), rautatieonnettomuus, palvelualan laajamittainen lakko, metsäpalo ja eläinten joukkokuolema. Pandemiaa pienemmällä uhka-arviolla ovat laajamittainen joukkopako ja taloudellinen painostus.

Kuhunkin uhka-arvioon on ennalta olemassa toimintamalleja valmiussuunnitelmassamme. Me Nurmeksessa harjoittelemme aina yhtä uhka-arviota kerrallaan. Ensi syksynä harjoittelemme laajaa sähkökatkoa.

Kuntaa johtaa poikkeusoloissa johtokeskus. Me emme ole Nurmeksessa korona-virustilanteessa vielä edes tässä vaiheessa. Johtokeskus käynnistyy, kun tarvitaan ympärivuorokautista 24/7 tilannekeskusta ja viranomaisyhteistyötä. Tärkein tehtävä tällä johtokeskuksella on tilannekuvan ylläpitäminen. Siun Sote on tätä kirjoitettaessa jo aloittanut oman johtokeskus-työskentelynsä.

Yllättävintä tässä korona-viruksen tilanteessa on ollut Suomen valtion ja Euroopan muidenkin valtioiden toiminta. Valmiuslain käyttöönotto on järeä keino, jolla pitää olla ennalta kirjatut painavat perusteet. Valmiuslakihan on tarkoitettu vakavia kriisitilanteita varten. Suomen valtion toiminnassa yllätti eniten se, että valmiuslait otettiin nopeasti käyttöön heti poikkeusolojen toteamisen jälkeen.

Valmiussuunnitelmat ovat samalla myös jatkuvuussuunnitelmia. Jatkuvuus tarkoittaa sitä, että Nurmeksen kaupungin toiminnot turvataan erityistilanteissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kunnan pitää hoitaa normaalit tehtävänsä pääosin myös poikkeusoloissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten oppivelvollisuus ja puhtaan veden saanti.

Vanhan sanonnan mukaan vara ei venettä kaada. Korona-viruksen vaikutukset nostavat ajatuksiin myös omavaraisuuden ja huoltovarmuuden. Se kansakunta on vahvoilla, joka on omavarainen ruoan ja energian suhteen, jos nämä eivät tule samasta lähteestä. Suomi on tässä suhteessa vahva maa, koska ruokamme tulee pelloilta, mutta energiamme tulee metsistä ja turvesoilta.