10.1.2018

Maakuntavalmistelun vauhti kiihtyy VATE:n myötäMaakuntauudistuksen siirtyminen vuodella vuoden 2020 alkuun on rytmittänyt maakuntavalmistelua uudelleen. Nyt uudistuksen alkuun on vajaat kaksi vuotta. Väliaikainen toimielin (VATE) on työskennellyt maakunnassamme 9-henkisellä kokoonpanolla. Olen mukana tässä toimielimessä. Valmistelutiimi ja koordinaatioryhmä ovat myös tukeneet tätä työtä. Olen auttanut valmistelutiimiä hallinnon järjestämisessä. Koordinaatioryhmässä puolestaan olen varapuheenjohtaja. VATE:n työ virallistuu kesällä ja työ jatkuu siihen asti, kun uudelle maakuntavaltuustolle on kaikki tarpeellinen valmisteltu päätöksentekoa varten. Tärkeimmät valmisteltavat asiat ovat konsernirakenne, hallintomalli ja ensimmäisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma.

Maakunnat aloittavat nyt alkuvuodesta myös ns. simulaationeuvottelut viiden eri ministeriön kanssa. Näissä neuvotteluissa harjoitellaan tulevan maakunnan ja ministeriöiden vuosittaisia talous- ja tulosneuvotteluja. Olemme sopineet keskinäisen työnjakomme näiden neuvottelujen osalta ja olemme valmistautumassa niihin hyvin. Aivan uutena asiana maakuntahallinnossa on valtion päällikkökulttuurin ja kunta-alan luottamusmieskulttuurin yhdistäminen. Erityisesti simulaationeuvottelu valtiovarainministeriön kanssa antaa esimakua maakuntalain 13 §:n tarkoittamasta ohjausneuvottelusta.

Maakuntien tuleva taloudenpito on alkanut arveluttaa eri puolilla Suomea. Meillä on tietoa siitä, että eräät maakunnat ovat jo nyt vuotaneet ulos viestejä siitä, että alijäämän uhka on todellinen. Meillä Pohjois-Karjalassa on tehty jo viime kesänä laskelmia siitä, miten Meijän Maakunta pärjäisi. Meidän näkyvä on vähintäänkin kohtuullinen. Pystymme toimintaa tehostamalla vastaamaan haasteeseen, koska meidän oman toiminnan tehostamistarve on muita maakuntia pienempi. Olemme uralla, jossa meidän pitää parantaa tuottavuutta vuosittain noin 0,8 % vuodessa seuraavan 10 vuoden aikana. Meidän työtä helpottaa myös se ansiokas työ, joka nyt on käynnissä Siun Soten sisällä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousu on nyt jo käytännössä taitettu Siun Soten sisällä. Meillä Pohjois-Karjalassa on osattu aina elää ”suu säkkiä myöten”.

Pohjois-Karjalan maakuntavalmistelun uhkatekijänä pidän vähäverisyyttä. Olemme vähäväkinen maakunta, jossa myös valtionhallinnon läsnäolo on ollut melkoisen ohutta. Niitä osaavia avainhenkilöitä on maakunnassamme vähän, jotka pystyvät antamaan merkittävän työpanoksensa maakuntavalmisteluun. Tässä työssähän tarvitaan sekä valtionhallinnon että kuntapuolen osaamista. Toinen vähäväkisyydestä seuraava ongelma on markkinapuutteen tai taloudellisen kannattamattomuuden uhka. Näistä jälkimmäinen realisoituu siinä, että toimintakenttä pirstoutuu liikaa ja lopputuloksena on taloudellinen mahdottomuus.

Maakuntavalmistelumme suurin vahvuus on yksituumaisuus: Luotamme toisiimme ja teemme tämän uudistuksen omin voimin. Olemme onnistuneet luomaan rakenteen, joka pitää kaikki toimijat tietoisina siitä, miten uudistus etenee. Työtä on jäljellä vielä paljon.