26.11.2018

Suuret tulot vai pienet menot?


Kyllä kiitos molemmat! 

On taas se aika vuodesta, kun Nurmeksen kaupungin talousarviosta ensi vuodelle 2019 päätetään. Tämä loppusyksy on poikkeuksellinen kuitenkin sen vuoksi, että kuntaliitosselvitys on käynnissä Valtimon kunnan kanssa.

Pidän tulojen kasvattamista helpoimpana ratkaisuna. Aktiivinen ja ennakkoluuloton elinkeinopolitiikka lisää verotuloja. Valtionosuudet puolestaan kasvavat parhaiten hyvällä väestökehityksellä ja nopealla valtionosuusuudistuksella vaikkapa maakuntauudistuksen muodossa.

Menojen paras mittari on toimintakate ja sen muutos. Se on menojen määrä asiakasomavastuulla vähennettynä. Toimintakate rahoitetaan verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Lähivuosina Nurmeksen toimintakatteen heikkeneminen saa olla vain yhden prosentin luokkaa.

Kuntaliitosselvitys on hyödyllinen monella tapaa. Se pakottaa Nurmeksen kaupungin läpiluotaamaan toimintansa ja sen tehokkuuden. Samalla joudutaan miettimään tulevaisuutta tavanomaista aikaulottuvuutta (3 vuotta) pidemmälle ajanjaksolle (5-6 vuotta). Kuntaliitosselvitys on myös kuntokoe: tunnuslukuja lasketaan sekä itsenäisille kunnille että yhdistyneelle kunnalle.

Kuntaliitosselvitys on aina myös energian siirtämistä. Osa selvitystä on näet uuden kunnan toiminnan visiointia ja kilpailukeinojen miettimistä. Tilanne on verrattavissa yritysfuusioon: fuusion tavoitteet ja hyödyt pitää kuvata riittävän hyvin, jotta hyötyihin johtavat toimenpiteet voidaan suunnitella ja toimeenpanna päättäväisesti. Toivon, että meiltä löytyy energiaa.

Kuntaliitosselvitys antaa myös vastauksen siihen kysymykseen, onko kuntaliitosvaihtoehdon lopputulos tulojen ja menojen kannalta myönteinen. Sitä ei voi vielä nyt tietää. Julkisissa organisaatioissa sekä tulojen lisääminen että menojen vähentäminen on yhtä työlästä. Tietyllä tavalla tulojen lisääminen on vaikeampaa, koska se vaatii vielä enemmän pitkäjänteisyyttä ja jossain määrin jopa riskinottoa. Siksi moni kunta onkin jo luovuttanut ja viettää viimeiset elinvuotensa säästäen ennen kuolemaansa.

Menojen vähentämisessä valtion rooli kasvaa, koska sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan valtion katettaviksi maakuntarahoituksen kautta. Täysimääräisesti tarpeeseen perustuva sote-rahoitus olisi myös Nurmeksen kaupungin etu. Se pienentäisi meidän vuosimenoja nykyisestä noin 1,6 miljoonalla eurolla.