13.12.2017

Työpaikkoja tolkun ihmisilleNurmeksessa on ollut viime aikoina työpaikkoja tarjolla poikkeuksellisen paljon. Tämän aamun tarkka lukema oli 32 avointa työpaikkaa mol.fi-palvelussa. Nyt sekä yksityinen että julkinen sektori hakee nyt uusia työntekijöitä. Ilahduttavaa on se, että avoimia työpaikkoja on sekä tuotannossa että palvelutyössä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa on jatkuvaa työvoimatarvetta.

Tällä hetkellä Nurmeksessa sekä yrityksillä että Nurmeksen kaupunkikonsernilla menee kohtuullisen hyvin. Talouden yleisvire on pitkästä aikaa positiivinen laajalla rintamalla. Pohjois-Karjalan maakunnassa pohjoisosa on nyt kasvun tyyssija. Tämä kasvu on jo jatkunut tarpeeksi pitkään ja nyt se alkaa realisoitua uusina työpaikkoina.

Virkeän työvoiman löytämisessä on tekemistä meille kaikille. Jokainen meistä tuntee tolkun ihmisiä, joita työnantajat tarvitsevat. Missä nämä ammattilaiset oikein luuraavat? Uskon heitä löytyvän muun muassa harrastusporukoista ja tuttavaverkostoista. Kun itse pohdin omia painotuksiani valitessani avainhenkilöitä vaativiin tehtäviin, niin ykkösasiaksi nousee vastuullisuus. Hommat hoidetaan hyvin loppuun saakka olosuhteista riippumatta. Vastuullisuus tarkoittaa nykyaikana myös itseohjautuvuutta.

Nurmeksen kaupunki panostaa lähiajan markkinoinnissa työvoiman houkutteluun Nurmekseen. Meillä on selkeä sekä lähiajan että pitemmän aikavälin näkymä työvoiman tarpeesta. Tämä työvoimatarve erityisesti biotaloudessa johtaa myös Nurmeksen kansainvälistymiseen halusimmepa sitä tai emme. Työvoimakoulutusta tulee kehittää entistä kansainvälisemmäksi, jotta se palvelee myös joint venture – yrityksiä hyvin. Nämä yritykset siirtävät työvoimaa ja raaka-aineita yli maiden rajojen joustavammin kuin perinteiset yritykset.

Suurin muutos lähivuosina Nurmeksen työmarkkinoilla on prosessiteollisuuden työpaikkojen lisääntyminen. Työntekijöiltä odotetaan prosessiteollisuuden osaamista ja kokemusta. Olennaista ei ole se, miltä teollisuuden toimialalta kokemus on. Pääpointti on se, että osaavien ihmisten käsissä koneiden ja laitteiden käyttöasteet ja käytettävyys ovat korkealla tasolla. Tämä puolestaan johtaa korkeaan tuottavuuteen. Työpaikkoja syntyy myös huoltoon ja kunnossapitoon sekä tukipalveluihin.

Talouden positiivinen dynamiikka kannattelee tällä hetkellä Nurmeksen kaupunkia. Meillä on nyt hyvä henki ja motiivi edesauttaa uuden ja osaavan työvoiman löytymistä kaupunkiimme. Yritykset arvostavat myös hyviä yhteyksiä tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Näin uutta tekniikkaa ja uusia työtapoja siirtyy yrityksiimme.

Tätä kirjoitettaessa joulu on jo ovella. Kuluneen vuoden aikana sekä elämä että kuolema ovat olleet liki ja läsnä arjessamme. Toivon, että Joulu on meille kaikille rauhoittumisen aikaa.