27.4.2012

Kiitos

Haluan lausua lämpimät kiitokset Nurmeksen kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiehille suuresta ja yksituumaisesta työstä kuntaliitosneuvotteluissa. Joukkueemme teki hyvää tulevaisuustyötä ja osoitti kuntonsa ja taitonsa tulevia koitoksia ajatellen. Kovaa sakkia.
Kuntajakoa ei muutettu, koska Valtimon valtuusto päätti äänin 12-9, ettei kuntajakomuutos paranna kunnan elinoloja. Päätös tarkoittaa siis sitä, että olot itsenäisenä kuntana ovat kuntaliitosta paremmat. Naapurimme aloitti ja sai myös kunnian lopettaa tämän kuntaliitosprosessin. Ympyrä sulkeutui.
Oma apu on nyt paras apu: Nurmes käy nyt omaan tulevaisuustyöhön. Turvaamme Nurmeksen palvelut ja pidämme taloutemme hyvässä kunnossa. Kaupungin hallinnossa suuria valmisteltavia asioita ovat varhaiskasvatuksen siirtyminen sosiaalipalveluista sekä terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen integraatio, josta kuulemme jo ennen kunnallisvaaleja valtion esittämänä kolme eri mallia. Terveelliset työtilat ovat myös tärkeä teema.
Elinkeinoelämässä tapahtuu koko ajan. Nurmes voi vahvana kaupunkina tarjota kumppanuutta kehittyville yrityksille. Olemme luotettava kumppani. Näin luomme yhdessä työtä ja toimeentuloa.
Näin tehdään tulevaisuus.

23.4.2012

Palvelun tielle

Pielisen Karjalassa on auki merkittävä johtajapesti. Kyseessä on PIKES:in eli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtajan tehtävä. Paikka kiinnosti hakijoita: saimme tehtävään yhteensä 22 hakemusta. PIKES:in vahvuus on käytännönläheisessä yritysneuvonnassa ja kyvyssä saada mittavaa kehittämisrahoitusta Pielisen Karjalaan.
Tiedämme, että kaikki tärkeät rekrytoinnit ovat tulosprosesseja. Kysymys ei ole vain paikan täyttämisestä, vaan pitemmästä prosessista, joka auttaa myös valittua ihmistä puntaroimaan tarkasti omaa motivaatiotaan ja valmistautumaan johtamistehtävään. Kysymys on myös organisaation luottamuksesta uuteen johtajaan.
Johtaminen on kovaa ja yksinäistä työtä. Monta kertaa siinä joutuu olemaan yksin oikeassa kun kaikki muut ovat eksyksissä tai vailla näkemystä. Johtaminen on antamista, ei ottamista. Johtaja voi lähteä joko palvelun tielle tai egon tielle. Palvelun tielle lähtenyt johtaja valmentaa tiimistään vahvan ja antaa itsestään ulospäin paljon energiaa. Egon tielle lähtenyt johtaja käpertyy, kerää tietoa, määräilee eikä kykene innostamaan joukkojaan. Näiden kahden tien välistä eroa on alkupäivien risteyskohdassa vaikea havaita. Miltei aina omalla mukavuusalueella toimittaessa ajaudutaan egon tielle. Se on tuhon tie organisaation kannalta.
Olipa kysymys mistä johtajan pestistä tahansa, niin pätevyysvaatimukset voidaan jakaa substanssiosaamiseen ja bisnesosaamiseen. Substanssiosaaminen tarkoittaa työpaikan toimialan tuntemista. PIKES:in tapauksessa se tarkoittaa yritysneuvontaa, hankekehittämistä ja edunvalvontaa. Bisnesosaaminen tarkoittaa esimerkiksi johtamisosaamista, kielitaitoa ja muutosjohtamista. PIKES:ssä bisnesosaaminen liittyy kuntakentän tuntemukseen ja hyvään sidosryhmätyöhön.
Toimitusjohtajan valinta on osakeyhtiön hallituksen tärkein tehtävä. Nyt PIKES:in hallitus on tämän edessä. Uskon, että hakijajoukosta löytyy uusi toimitusjohtaja. Näin saamme Pielisen Karjalaan uuden kovan luokan ykköspelaajan.
Ammattilaisia haetaan muutoinkin juuri nyt: Nurmeksen kaupungilla on tällä hetkellä myös 10 työpaikkaa auki kuntarekryssä. Kannattaa käydä katsomassa näitä työpaikkoja (haemme mm. opettajia, psykologia, sairaanhoitajaa, lähihoitajaa). Tervetuloa töihin Nurmekseen!

16.4.2012

Kuntaliitos on ainutkertainen mahdollisuus

I have a dream. Sisimmässäni toivon Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitoksen toteutuvan. Näen tämän jos minkä kuntaliitoksen olevan luontevan, toimivan ja molempia osapuolia hyödyttävän. Seuraavat kuntaliitokset ovatkin sitten useamman mutkan ja satojen kokoustuntien takana. Liitosten kätilönä näet tarvitaan valtiota, joka on myös siittänyt nämä alulle karttaharjoituksineen. Puhemiehenä toimisi valtion asettama selvitysmies.
Kuntaliitoksen kariutuminen tarkoittaisi sitä, että uusi mahdollisuus olisi sekä Nurmeksen että Valtimon kannalta huonompi vuoden 2015 alussa. Kun samassa pöydässä jakajina on myös muita, niin mitä kortteja siinä jaossa Valtimo voisi saada? Joku muu kunta pyrkisi oitis Valtimon kupille. Yhteinen terveydenhuollon kuntayhtymä olisi myös vaarassa. Voisiko luottamus olla yhtään sen parempi kuin nyt? Kohtaisivatko erilaiset ja useammat kuntakulttuurit yhtään sen paremmin kuin nyt kohtaavat…
Näen nykyliitoksessa paljon hyötyjä myös Nurmeksen kannalta. Uuden kunnan elinvoimaisuus kasvaisi tuntuvasti. Myös lamansietokyky paranisi olennaisesti. Nurmeksen ja Valtimon elinkeinorakenteet täydentävät toinen toisiaan. Arvostan todella korkealle valtimolaisen maa- ja metsätalouden. Esimerkiksi Valtimon maitotilat ovat maamme kärkeä. Kuntaliitos toisi lisäksi Nurmekselle lisää palvelujen järjestämisvaraa.
Valtion tarjoama 4,3 miljoonaa euroa on paljon rahaa, koska se on riihikuivaa. Rahamäärä vastaa Valtimon kunnan yhden veroprosentin tuottoa 19 vuoden ajalta. Tällä kertaahan tämä raha aiotaan käyttää viisaasti palvelujen kehittämiseen eikä vanhojen rästien hoitamiseen. Tämä on merkittävä etu erityisesti Valtimon lähipalvelujen ja palvelujen harmonisoinnin kannalta.
Kuntaliitoksen hyödyt eivät tule automaattisesti kuten ”manulle illallinen”. Työt alkavatkin varsinaisesti vasta kuntaliitosten jälkeen. Yhdistymishallitus asetettaisiin jo viikolla 19.
En käy tässä neuvomaan kummankaan kunnan valtuutettuja. Kuntajakolaki (4§) kertoo näet sen, mihin päätöksenteon valtuustoissa 26.4. pitää perustuu. Meillä on siis käytössä nyt poikkeuksellisen selvät arviointiperusteet asialle. Aiomme perustaa esittelyn pelkästään näihin lain asettamiin kriteereihin. Samanhan tekee myös valtio, joka päättää asiasta vielä meidän jälkeemme.

10.4.2012

Liikuntahalli, kaukopartiomies ja elokuvajuhlat

Nurmekseen valmistuu uusi upea liikuntahalli keskikesällä. Kannustankin meitä kaikkia ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia liikuntahallissa. Näin uusi halli saa käyttäjiä ja kaupunki maksajia hallin ylläpitoon. Nurmeksessa on jo noin 750 vieraspetipaikkaa ja pian siis iso liikuntahalli. Meillä on siis jatkossa kaikki valmiudet järjestää isoja tapahtumia ja kokouksia.
Olen lukenut elämäni aikana varmaan 50 kaukopartiokirjaa, mutta harvoin olen ollut niin innoissaan kuin nyt. Mannerheim-ristin ritari ”Vili” Suokkaan elämästä kertova kaukopartiomies – elokuva aiotaan näet kuvata Nurmeksessa vuoden päästä. Tapasin elokuvan tuottajan Asko Apajalahden ja ohjaaja Kai Lehtisen Nurmeksessa viime viikolla. Toivon hankkeen toteutuvan. Tunnen Suokkaan tarinan ja myös sen lopun entuudestaan. Vakuutuin asiasta lopullisesti kun kuulin Lehtisen Kaitsun tulkinnan Petter Sairasen käsikirjoituksesta: elokuva kertoo seitsemän nuoren miehen selviytymisestä omassa elämässään omana aikanaan.
Syyskuun alussa pidetään Nurmeksen kolmannet elokuvajuhlat. Juhlien teemana on ”pohjoinen ulottuvuus”. Pankaamme siis jo nyt kalentereihin päivät 31.8.–2.9.2012. Juhlilla jatkuu myös viimevuotinen paluumuutto-teema. YLE julkaisee televisiosarjan ensi talvena. Sen parempaa mainosta Pohjois-Karjalalle ei juuri voi toivoa. Juhlien puitteet paranevat uuden liikuntahallin myötä: nyt eivät enää yöpakkaset pane juhlijoita.
Kulttuurin arvo on suuri paikkakunnan olemassaolossa ja kehityksessä. Joskus tämä unohtuu meiltä kiivaassa paikallisessa keskustelussa. Jokainen meistä on myös kulttuurin kuluttaja. Omilla valinnoillamme voimme tukea monipuolisen kulttuurin tarjontaa ja säilymistä Nurmeksessa. Kulttuurista maksaminen on sitä paitsi kaikkein ekologisinta kuluttamista.

2.4.2012

Yritysten tärkeydestä ja pääsiäismunista

Olen ottanut tavakseni vierailla viikoittain yhdessä nurmeslaisessa yrityksessä. Tällä noin tunnin mittaisella käynnillä kysyn yrityksen kuulumisia, laajennussuunnitelmia, työvoiman rakennetta ja saatavuutta sekä kokemuksia Nurmeksen kaupungin palveluista. Olen kohdannut näillä käynneilläni innostuneita ja varsin tyytyväisiä yrittäjiä.
Yritykset ovat tärkeitä kaupungille monesta näkökulmasta: työntekijät maksavat kunnallisveroja kaupungille, yritykset yhteisöveroa valtiolle ja kiinteistöveroa kaupungille, yritykset ostavat kaupungilta vettä ja lämpöä, yritykset ovat yhteistyökumppaneita kaupungin palvelutuotannossa ja yritykset kantavat yhteiskunnallista vastuuta mm. tukemalla kolmannen sektorin toimintaa.
Kokopäiväiset työpaikat ovat elintärkeitä kunnille. Nykyajan kirous on kunnallisveron heikko purevuus. Peräti 20 % Nurmeksen tulonsaajista ei maksa kunnallisveroa laisinkaan. Tämä johtuu kasvaneista verovähennyksistä ja suorista vähennyksistä veroista. Eläketulovähennys, perusvähennys, työtulovähennys ja kotitalousvähennys ovat näitä kuntien verotuloja ”syöviä” vähennyksiä. Kunnallisveron purevuus on myös sitä heikompi, mitä korkeampi kunnan veroprosentti on Suomessa. Tämä on kestämätön yhtälö jatkossa: ne kunnat jotka korottavat kunnallisveroa eivät saa juurikaan kerättyä tällä tavalla tuloja lisää.
Kaupungin ja yritysten hyvää yhteistyötä voi kuvata parhaiten sanalla kumppanuus. Kumppanit ovat ajan tasalla toinen toistensa tekemisistä. Kynnys ottaa yhteyttä on matala. Toimijat tuntevat toisensa myös ihmisinä. Ajatukset käyvät yksiin.
Tämän viikon työsarkaani kuuluu jatkaa perehtymistä uuteen työhöni, valmistella päätöksiä ja viimeistellä Nurmeksen kaupungin lausuntoa valtiolle kuntarakenneuudistuksesta.
Odotan myös pääsiäistä – en vieläkään voi olla hämmästelemättä sitä, miten innokkaita sekä lapset (27v., 24v. ja 21v.) että anoppi (4x20v.) ovat pääsiäismunien etsinnässä. Se on meidän perheen perinteemme. Uusien piilopaikkojen keksiminen vain on vuosi vuodelta vaikeampaa. Yhden munan aion kyllä ”jemmata” uuden uunimme kätköihin…