28.4.2020

Uuden Nurmeksen syntymätodistus


Kirjoitan tätä blogia hetkellä, jolloin olen saanut kalvoni valmiiksi tarkastuslautakunnan huomista kokousta varten aiheena Nurmeksen ja Valtimon tilinpäätökset 2019. Pari kalvoani käsittelee uuden Nurmeksen lähtökohtia – tämä on ikään kuin uuden Nurmeksen syntymän jälkeinen punnitustilaisuus ja syntymätodistuksen kirjoittaminen.

Uudella Nurmeksella on kolme kiistatonta vahvuutta lähtötilanteessa. Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2020 alussa 23,4 miljoonaa euroa kun se lasketaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoksen suosituksen mukaan. Tällöin lasketaan yhteen Nurmeksen kaupungin, Valtimon kunnan ja NuVa-kuntayhtymän ylijäämät, investointivaraukset, poistoerot ja rahastot. Uuden Nurmeksen vuosikate on 441 euroa per. asukas, mikä on Suomen kuntakentän keskiarvoa parempi luku. Uudella kunnalla on lainaa 1 834 euroa per. asukas, mikä sekin on valtakunnan keskiarvoa parempi tilanne.

Uuden Nurmeksen syntymämerkiksi voidaan laskea investointiohjelmien raskaus tuloskykyyn verrattuna. Emojen vuosikate kattaa poistot vain 74,3-prosenttisesti, mutta koko konsernissa vuosikate kattaa poistot 90-prosenttisesti. Kriisikuntarajana pidetään konsernitasolla 80 prosenttia. Tässä valossa investointitaakan jakaminen koko konsernille tasaisemmin vaikuttaa perustellulta. Lähivuosina siis Nurmeksen Yrityspalvelu Oy, Nurmeksen Vesi Oy ja Nurmeksen Lämpö Oy investoivat nykyhetkeä enemmän.

Vuonna 2019 kaikki Nurmeksen viisi konserniyhtiötä olivat tulokseltaan voitollisia. Yhteenlaskettu voitto oli 296 044 euroa. Voitolliset tulokset kertovat selkeistä omista toiminta-alueista ja pitkäjänteisestä työstä. Konserniyhtiöiden lainamäärä on myös kohtuullinen. Tässäkin mielessä Nurmeksen kaupunki poikkeaa muista kunnista edukseen. Meillä ei ole merkittäviä konserniriskejä kantokykyymme verrattuna.

Uusi Nurmes korostaa talousarvioissaan ja tilinpäätöksissään toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Nämä kuvataan targetor-ohjelmalla. Vuonna 2019 meidän tavoitteistamme toteutui kokonaan tai osittain peräti 95 prosenttia. Vuosittaisia toiminnallisia tavoitteita johdetaan kaupungin strategiasta, mutta toiminnallisilla tavoitteilla voidaan myös vastata nopeisiin haasteisiin.

Uudessa kunnassa on kuntaliitoksen jälkeen tärkeää noudattaa kuntaliitosneuvotteluissa sovittuja asioita. Kehittämisen pitää kattaa koko uusi kunta sekä toiminnallisesti että alueellisesti. Meitä tässä tehtävässä helpottaa se, että valtatie 6, rautatie ja yhteiset vesiverkostot sitovat taajamiamme yhteen. Meillä on maantieteellinen kohtalonyhteys.

Näen uudella Nurmeksella edessään kaksi isoa haastetta: väestöhaaste ja isojen investointien haaste. Molempiin pitää pystyä vastaamaan. Väestöhaasteen ratkaiseminen pitää palvelukysynnän ja valtionosuudet tasaisina vuodesta toiseen. Investointihaasteen ratkaiseminen pitää puolestaan verotulot kasvu-uralla. Molempi parempi.

Uusi Nurmes oli syntyessään vuoden ainoa lapsi. Tänä vuonna on Suomessa odotettavissa 2-3 uutta lasta. Uusi syntymä on aina uusi mahdollisuus.

2.4.2020

Nurmeksen kaupunki on yrittäjän ystävä


Korona-viruksen aiheuttama tilanne koettelee yrittäjiä läpi Suomen - myös meillä Nurmeksessa. Eilen illalla linjoilla oli 27 yrittäjää, kun järjestimme yhdessä Nurmeksen yrittäjien ja PIKES Oy:n kanssa webinaarin yrittäjille. Tilaisuuden henki oli hyvä ja taistelumieliala tallella.

Omassa puheenvuorossani korostin kestävyyttä ja esitin oman arvioni tilanteen jatkumisesta pitkään aina syksyyn saakka. Kerroin myös kunnan roolista ihmisten tukena ja turvana. Nurmeksen kaupunki on tässä tilanteessa luotettava kumppani ja turvan tuoja. Ketään ei jätetä nälkään.

Kerroin yrittäjille myös koronan talousvaikutuksista Nurmeksen kaupunkiin. Miten pitemmälle ajassa mennään eteenpäin, sitä suuremmat ovat koronan negatiiviset vaikutukset kaupungin kannalta. Tämä johtuu siitä, että verotulotappiot ja sote-kustannusten nousu tulee vasta huippuunsa 1-3 vuoden viiveellä. Lyhyellä aikajänteellä (1-2 kk) korona ei vaikuta kaupungin talouteen ja siksi kykymme auttaa säilyy hyvänä.

Me kaikki alustajat annoimme yrittäjille useita talousneuvoja: ennakkoveromaksujen alentaminen, eläkemaksujen maksuajan pidentäminen, veronpalautusten kiirehtimispyynnöt, lyhennysvapaiden hakeminen lainoihin, vanhojen vastuiden hoitovauhdin hallittu hidastaminen, varaston kierron nopeuttaminen, kiinteiden kulujen alentaminen, myynnin lisääminen vanhoille asiakkaille sekä julkisten tukien ja helpotusten nopea hakeminen. Tässä muutamia neuvoja mainitakseni.

Korostin myös mahdollisuuksia, joita tähän tilanteeseen liittyy. Nyt on hyvä aika korjata ja investoida sekä ostaa palveluja ja muuttaa näiden tuotantotapoja. Näinä päivinä isot kalat uivat aivan pinnan – vai pitäisikö sanoa jään - alla eli yrittäjillä on myös uusia mahdollisuuksia vallata markkinoita tai jopa siirtyä kokonaan uusille toimialoille. Epätavallisina aikoina tapahtuu nopeita äänettömiä siirtymiä. Tämä näkyy myös minun työssäni niin, että käymme tällä hetkellä useita neuvotteluja isoista ja ei-tavallisista yrityshankkeista.

PIKES tekee hyvää työtä tällä hetkellä ja keskittyy akuuttiin neuvontaan sekä rahoitushakemusten tekoon. Näin pitääkin, koska hakemukset käsitellään eri tahoilla (kunta, ELY, Business Finland, Finnvera, pankit…) saapumisjärjestyksessä. Ripeä toiminta pelastaa monen yrittäjän kassan hädän hetkellä. Hyvää on myös se, että rahoittajien tukiprosentit ovat nousseet aina 80 prosenttiin asti ja myös se, että jopa 70 % tuesta voidaan myöntää ennakkona.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. ja Nurmes-Valtimon Yrittäjät ry. ovat myös hyvin tilanteen tasalla. Tässä näkyy järjestöjen tärkeys näinä aikoina. Jäsenistölle tiedotetaan monikanavaisesti ja annetaan mahdollisuus vertaistukeen.

Nyt tärkeää toimia päättäväisesti, mutta voimia säästäen ja toisiamme tukien. Erityisesti tämä koskee henkisiä voimavaroja, koska tilanne kestää pitkään. Pitää muista myös levätä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. Parasta on se, että me suomalaiset olemme tottuneet selviämään ja olemme harjoitelleet poikkeustilanteita ehkäpä parhaiten kaikista maailman maista.