18.11.2014

Biohiiltämön aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuret
Nurmeksen uuden bioteollisuusalueen YVA-ohjelma on loppusuoralla. Olen lueskellut massiivista 219-sivuista luonnosta huolellisesti ja jopa innostuneesti. YVA-ohjelmasta käy näet ilmi mieluinen asia koko seutukunnalle: biohiiltämön aluetaloudelliset vaikutukset ovat yllättävän suuret. Näitä vaikutuksia on arvioinut Olli Lehtosen (Itä-Suomen yliopisto) ja Lasse Okkosen (Karelia ammattikorkeakoulu) tutkimusryhmät. Tutkijat toki myöntävät, että heidän mallinsa on paikallistasolla herkkä bioenergian toimialalla, joten tuloksia pitää tarkastella suuruusluokkatasolla.

Rakentamisvaiheessa vuosina 2015–2017 Pielisen Karjalan yritykset saavat tutkimuksen mukaan urakoita seuraavasti: kone- ja laitevalmistus (metalliyritykset) saavat n. 2,7 miljoonaa euroa, rakennusyritykset saavat n. 5,8 miljoonaa euroa ja maanrakennusyritykset saavat n. 3,2 miljoonaa euroa urakoista. Omalle seutukunnalle näyttäisi jäävän yhteensä n. 44 % investoinnin kokonaisarviosta eli 12,3 miljoonaa euroa. Suhteellisesti suurin piristysruiske näyttäisi tulevan rakentamisvaiheessa nimenomaan Nurmeksen metalliyrityksille, joiden vuosiliikevaihto kasvaisi n. 12 %.

Tuotannon pyöriessä metsätalouden vaikutukset ovat vuositasolla 16,3 miljoonaa euroa, joka jakaantuu miltei puoliksi metsänomistajien ja puunkorjaajien kesken. Tulovaikutus on kotitalouksissa 0,7-1,5 miljoonaa euroa. Kotitalouksien maksamat kunnallisverot kasvavat n. 220 000 euroa vuodessa. Kiinteistöverot kasvavat n. 200 000 euroa vuodessa.

Investoinnin aikaiset työllisyysvaikutukset ovat yhteensä 166 henkilötyövuotta, josta rakennustyötä olisi 43 htv. Maanrakennuksessa olisi työtä 25 htv ja metalliyrityksissä 15 htv. Esimerkiksi myös tukku- ja vähittäiskaupan alalle tulisi 15 työpaikkaa ja liikenteeseen 7 työpaikkaa.

Tuotannon pyöriessä työllisyysvaikutukset ovat yhteensä 281 henkilötyövuotta, joista metsätaloudessa on 124 htv. Kaupan alalle tulisi 18 työpaikkaa ja liikenteeseen tulisi 14 työpaikkaa. Nämä vaikutukset yhteensä kääntävät raportin mukaan koko Nurmeksen työllisyyden kehitystrendin positiiviseksi 95 %:n luottamusvälillä. 

Yhteenvetona raportti toteaa, että nämä yllä kuvatut talous- ja työllisyysvaikutukset yhteensä ovat kohtalaisen myönteiset (toiseksi parhaat seitsenportaisella asteikolla). Jotta koko Pielisen Karjalan kehitys kääntyisi positiiviseksi, niin tämän hankkeen toteutuminen Nurmeksessa ei pelkästään riitä. Seututasolla tarvitaan lisää vastaavia investointeja.

Tällaisen raportin lukeminen avaa silmiä kuin kissan pennulla. Paikkakunnan kehityssuunnan kääntäminen vaatii isoja tekoja ja isoja yhteisiä onnistumisia. Vastaavien vaikutusten aikaansaaminen ”pienemmistä puroista” vaatii meillä viime vuosien keskimääräisellä kehitysvauhdilla 7-8 vuotta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.