15.3.2016

Yleiskaava suuntaa Nurmeksen kasvuaNurmeksessa on alkamassa uuden osayleiskaavan teko taajaman ympäristöön. Kaavat ovat kasvun välineitä. Uuden yleiskaavan tekeminen on kolmivuotinen rutistus, jonka merkitystä ei voi mitenkään väheksyä. Yleiskaava näyttää Nurmeksen kehityksen suunnan ja siihen liittyvät arvovalintamme.

Yleiskaavassa katsotaan jopa kolme vuosikymmentä eteenpäin: missä nurmeslaiset asuvat, missä käyvät töissä, missä vapaa-aikaa vietetään, miten liikkuminen tapahtuu, mitkä rakennukset ovat suojelun arvoisia tai purkukelpoisia … Yleiskaavan pitää mahdollistaa kasvu. Kaupungin elinvoima perustuu näet kasvuun ja maankäytön joustavuuteen. Yleensä kunnan virkamies ja luottamushenkilö pääsee kerran uransa aikana tekemään yleiskaavaa. Sen aika on nyt Nurmeksessa. Pelkästään jo energia- ja liikkumisteknologian muuttuva tulevaisuus kolmessa vuosikymmenessä tekee tästä työstä erittäin mielenkiintoisen.

Uuden yleiskaavan laatiminen on monella tapaa jopa tärkeämpää kuin uuden strategian laatiminen. Yleiskaavan valmistelu edellyttää sosiaalisten ilmiöiden ymmärtämistä, joten kaavatyössä tarvitaan eri alojen monipuolista näkemystä. Tarvitaan hyvää ja laajaa vuoropuhelua. Tarkoitushan on päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Nurmeksen kaupungilla on tähän asti ollut määrälliset suuret maareservit, mutta niiden käyttö on ollut tehotonta ja sattumanvaraista. Asumista ja teollisuutta ei ole suunniteltu kokonaisvaltaisesti. Liikenneratkaisut ovat jääneet puolitiehen. Rannat ovat vajaakäytössä. Kaunista maisemaa ei näet ole, jos sitä ei voi nähdä. Maanhankintaa on tehty, mutta maankäyttöä ei. Olemme eläneet umpiossa.

Yleiskaavatyössä ratkotaan myös merkittäviä yksittäisiä kysymyksiä. Nurmeksen osalta tällaisia ovat mm. ohiajotien linjaukset, Keskustan koulun suojelu, bioteollisuuden kasvumahdollisuudet, siltojen sekä ali- ja ylikulkujen kunto, tulevaisuuden asumisalueet sekä taajamarakenteen eheys nauhamaisuudesta huolimatta.

Uskon, että olemme nyt hyvin motivoituneita yleiskaavatyöhön. Nyt ei ole varaa kangistua kaavoihin, vaan tulevaisuuteen pitää katsoa rohkeasti ja päättäväisesti. Se on meidän kaikkien nurmeslaisten etu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.