28.4.2020

Uuden Nurmeksen syntymätodistus


Kirjoitan tätä blogia hetkellä, jolloin olen saanut kalvoni valmiiksi tarkastuslautakunnan huomista kokousta varten aiheena Nurmeksen ja Valtimon tilinpäätökset 2019. Pari kalvoani käsittelee uuden Nurmeksen lähtökohtia – tämä on ikään kuin uuden Nurmeksen syntymän jälkeinen punnitustilaisuus ja syntymätodistuksen kirjoittaminen.

Uudella Nurmeksella on kolme kiistatonta vahvuutta lähtötilanteessa. Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2020 alussa 23,4 miljoonaa euroa kun se lasketaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoksen suosituksen mukaan. Tällöin lasketaan yhteen Nurmeksen kaupungin, Valtimon kunnan ja NuVa-kuntayhtymän ylijäämät, investointivaraukset, poistoerot ja rahastot. Uuden Nurmeksen vuosikate on 441 euroa per. asukas, mikä on Suomen kuntakentän keskiarvoa parempi luku. Uudella kunnalla on lainaa 1 834 euroa per. asukas, mikä sekin on valtakunnan keskiarvoa parempi tilanne.

Uuden Nurmeksen syntymämerkiksi voidaan laskea investointiohjelmien raskaus tuloskykyyn verrattuna. Emojen vuosikate kattaa poistot vain 74,3-prosenttisesti, mutta koko konsernissa vuosikate kattaa poistot 90-prosenttisesti. Kriisikuntarajana pidetään konsernitasolla 80 prosenttia. Tässä valossa investointitaakan jakaminen koko konsernille tasaisemmin vaikuttaa perustellulta. Lähivuosina siis Nurmeksen Yrityspalvelu Oy, Nurmeksen Vesi Oy ja Nurmeksen Lämpö Oy investoivat nykyhetkeä enemmän.

Vuonna 2019 kaikki Nurmeksen viisi konserniyhtiötä olivat tulokseltaan voitollisia. Yhteenlaskettu voitto oli 296 044 euroa. Voitolliset tulokset kertovat selkeistä omista toiminta-alueista ja pitkäjänteisestä työstä. Konserniyhtiöiden lainamäärä on myös kohtuullinen. Tässäkin mielessä Nurmeksen kaupunki poikkeaa muista kunnista edukseen. Meillä ei ole merkittäviä konserniriskejä kantokykyymme verrattuna.

Uusi Nurmes korostaa talousarvioissaan ja tilinpäätöksissään toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Nämä kuvataan targetor-ohjelmalla. Vuonna 2019 meidän tavoitteistamme toteutui kokonaan tai osittain peräti 95 prosenttia. Vuosittaisia toiminnallisia tavoitteita johdetaan kaupungin strategiasta, mutta toiminnallisilla tavoitteilla voidaan myös vastata nopeisiin haasteisiin.

Uudessa kunnassa on kuntaliitoksen jälkeen tärkeää noudattaa kuntaliitosneuvotteluissa sovittuja asioita. Kehittämisen pitää kattaa koko uusi kunta sekä toiminnallisesti että alueellisesti. Meitä tässä tehtävässä helpottaa se, että valtatie 6, rautatie ja yhteiset vesiverkostot sitovat taajamiamme yhteen. Meillä on maantieteellinen kohtalonyhteys.

Näen uudella Nurmeksella edessään kaksi isoa haastetta: väestöhaaste ja isojen investointien haaste. Molempiin pitää pystyä vastaamaan. Väestöhaasteen ratkaiseminen pitää palvelukysynnän ja valtionosuudet tasaisina vuodesta toiseen. Investointihaasteen ratkaiseminen pitää puolestaan verotulot kasvu-uralla. Molempi parempi.

Uusi Nurmes oli syntyessään vuoden ainoa lapsi. Tänä vuonna on Suomessa odotettavissa 2-3 uutta lasta. Uusi syntymä on aina uusi mahdollisuus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.