14.9.2012

Yhteen hiileen

Hiili on elintärkeä alkuaine eläville olennoille. Hiiliatomi on puolestaan maailman käyttökelpoisin ja yksinkertaisin energiavarasto, koska se on erittäin kyvykäs sitoutumaan muiden alkuaineiden kanssa. Nyt puuhiili valjastetaan Pielisen Karjalan hyvinvoinnin eteen: Nurmeksen kaupungilla ja koko seutukunnalla on hyvä tilaisuus osoittaa yhteen hiileen puhaltamisen taito.  Kaupunginhallitus ottaa näet kokouksessaan 17.9. kantaa biohiiltämön valmisteluun Nurmeksessa.
Biohiiltämössä on kysymys puuhiilen ja puuöljyn valmistamisesta pienikokoisesta runkopuusta täysin suljetussa hiiltoprosessissa. Puuhiiltä käytetään mm. terästeollisuudessa ja energiantuotannossa kivihiilen korvikkeena. Puuöljyä puolestaan voidaan käyttää polttoaineena voimakoneissa, maaliteollisuuden raaka-aineena, biomuovien raaka-aineena sekä lahonsuoja-aineena. Yleisemmin maailmalla uskotaan, että ns. biokomponenttien valmistuksella on hyvä tulevaisuus.
Biohiili on hiilidioksidineutraali kiinteä polttoaine, kun puu tulee hoidetuista talousmetsistä. Sen energiapitoisuus on korkea ja ominaisuudet ovat homogeeniset. Etuna on myös alhainen kosteuspitoisuus. Puuhiilen lämpöarvo voi olla jopa hiilen lämpöarvoa parempi, koska puuhiili sisältää vähemmän tuhkaa.
Rautatiekuljetukset ja terminaaliratkaisut nousevat biohiiltämön suunnittelun keskiöön. Raaka-aineesta suuri osa tulee junalla ja lopputuotteista suuri osa lähtee junalla. ”Rautahepo” on siis tärkeässä roolissa Nurmeksen biohiiltämön logistiikassa. Jo valtuustoseminaarissa puhuttu tulevaisuuden rautateiden purku- ja lastauspaikka saa tuulta siipiensä alle.
Biohiiltämö on sitä, mitä Pohjois-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa juuri nyt tarvitaan. Hanke on mitä suurimmassa määrin ns. strategian mukainen. Nurmeksen kaupungilla on asian suhteen ymmärrystä ja toimeenpanokykyä. PIKES on valmistellut asiasisältöjä ja hanketta ansiokkaasti sekä KOKO- että PKBEV-hankkeissa. Olen myös aistinut suurta innostusta asian suhteen meidän nurmeslaisten valtuutettujen keskuudessa, kun asiasta annettiin ennakkotietoa valtuustoseminaarin bussimatkalla. Asialla on laaja kannatus, ja meitä virkamiehiä suorastaan kannustetaan viemään hanketta eteenpäin.
Toteutuessaan biohiiltämö työllistää yhteensä n. 290 henkilöä, josta 15–20 itse tehtaassa. Loput työpaikat ovat korjuussa, kuljetuksessa ja terminaaleissa. Tämän hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset ovat erittäin suuret: puunmyyjille syntyy kantorahatuloa lisää n. 16–18 miljoonaa euroa vuodessa ja logistiikka- sekä käsittelyketjulle syntyy liikevaihtoa saman verran vuositasolla. Harvalla elinkeinohankkeella on näin suuria aluetalousvaikutuksia. Tämän päälle pitää huomata, että esimerkiksi nurmeslainen ”Metallinyrkki” pystyy toimittamaan teräsrakenteita ja hiilen kuljetuskontteja rautateille.
Uskon, että koko Pielisen Karjala ja Pohjois-Karjala ovat tämän hankkeen takana. Ainahan on parempi puhaltaa kuin pissiä samaan yhteiseen hiileen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.