14.3.2014

Hyvä ilmapiiri on kunnan tärkein palveluHyvän ilmapiirin merkitystä kunnassa ei voi väheksyä. Hyvässä ilmapiirissä kaikilla on hyvä olla, ja energia suuntautuu eteenpäin. Eräät elinvoiman tutkijat sanovatkin, että kunnan tärkein palvelu on hyvä ilmapiiri.

Hyvälle ilmapiirille on eräitä tunnusmerkkejä: Keskinäisten asioiden hoidossa ei ole kitkaa. Päättäjät vetävät samaan suuntaan. Yhteisiä tuloksia ja saavutuksia saadaan aikaiseksi. Onnistumiset ovat kaikkien ilonaihe. Hyvän ilmapiirin eräs ilmentymä on se, että yrittäjien ja yritysten aikeet otetaan heti vakavasti. Tästä syntyy myönteinen palvelukokemus.

Kuka sitten on vastuussa kunnan tai seudun hyvästä ilmapiiristä? Useat tutkimukset ja myös oma väitöskirjani antaa siihen vastauksen: viime kädessä vastuu on kuntajohtajalla ja johtavilla luottamushenkilöillä. Pohjimmiltaan pieni joukko vie kunnan kehitystä eteenpäin. Olennaista ei ole se, ketä tähän pieneen joukkoon kuuluu, vaan kuinka tämä joukko toimii.

Nurmeksen ilmapiiri on tällä hetkellä hyvä. Tämä kokemus ja palaute ovat samansuuntaista niin päättäjiltä, kuntalaisilta kuin yrityksistäkin. Me jaamme tietoa ylivoimaisella tavalla. Meillä on suunnitelma. Me yritämme. Sitä kautta me myös onnistumme.

Hyvä ilmapiiri tarttuu myös muihin ja leviää esimerkiksi yli kuntarajojen. Ensin vihastutaan, sitten kielletään, mutta lopuksi ihastutaan. Ihmiset pohtivat omia viiteryhmiään. Sitten he vertailevat. Lopulta kaikki haluavat kuulua voittavaan joukkueeseen. 

Suunnitelmien tekeminen ja esittäminen vaatii rohkeutta. Se on ensimmäinen askel. Sen jälkeen alkavat työt, kun näitä suunnitelmia pannaan toimeksi. Tekemisvaiheessa olennaiseen rooliin nousee eri työyhteisöjen kyky tehdä yhteistyötä koordinoidusti. Kuntaorganisaatioissa on yleisesti tässä suhteessa paljon parannettavaa esimerkiksi elinkeinoasioissa.

Olennainen asia on myös hyvän ilmapiirin vaaliminen. Onnistumiset vaativat hyviä suunnitelmia ja oikea-aikaisia tekoja. Ilmapiiri vaikuttaa paljon myös investointihalukkuuteen. Investointien aika-akseli on pitkä: kylvämättömän maan voi kylvää, mutta myrkyttynyttä maata kukaan ei halua kylvää. Sadon korjuun aika on sitten myöhemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.