29.8.2014

Itä-Suomen TeknologiasäätiöHyvä lisääntyy jakamalla. Itä-Suomen Teknologiasäätiö (ISTS) on toiminut 39 vuotta. Minulla on ollut kunnia olla säätiön hallinnossa jo 11 vuotta, josta 5 viimeistä vuotta hallituksen puheenjohtajana. Säätiön toimialue kattaa neljä maakuntaa eli Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun.

Säätiön toiminnan tarkoituksena on apurahojen jakaminen teknistieteelliseen työhön ja kehittämistoimintaan sekä itäsuomalaisen innovaatio- ja teknologiaympäristön edistäminen ja tukeminen menestystuotteiden aikaansaamiseksi. Säätiömme taseen loppusumma on yli 680 000 euroa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina 70 000 – 90 000 euroa, ja säätiö on jakanut koko toimintahistoriansa aikana apurahoja miltei 3 miljoonan euron arvosta. ISTS:lle tehdyt lahjoitukset ovat muille yhteisöille tuloverotuksessa vähennyskelpoisia vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisena.

Nyt kun Savon ja Karjalan rajat ovat sulamassa, niin säätiömme on niin sanotusti ”potilaan ranteella”. Seuraamme aitiopaikalta Itä-Suomen teknis-taloudellista kehitystä ja oppilaitos- sekä korkeakoulumaailman muutosten tuulia. Hajanainen ja riitaisa Itä-Suomi tarvitsee nyt myönteisiä esimerkkejä ja yli maakuntarajojen ulottuvia rakenteita, jotka lisäävät keskinäistä luottamustamme. En näet ole täysin tyytyväinen omankaan maakuntaliiton toimintaan. Kun talo palaa, niin ei ole oikea aika sammuttaa maitolaituria.

Itä-Suomi tarvitsee teknisiä innovaatioita ja etenkin menestystuotteita. Siksi teknologiaympäristömme pitää olla kunnossa. Itä-Suomessa eräs pullonkaulatekijä on teknis-taloudellisen opetuksen vähyys. Yritystoimintahan on tuotannontekijöiden yhdistämistä. Onneksi itäisessä Suomessa on Lappeenranta, jossa on tämän alan hyvätasoista koulutusta. Yrityksen liikkeellelähtö kestää 2-4 vuotta. Tunkeutuminen uusille markkinoille kestää 4-6 vuotta ja uuden sertifioidun tuotteen kehittäminen kestää 6-8 vuotta.

ISTS on löytänyt paikkansa itäsuomalaisessa kentässä. Uskon ja toivon, että Itä-Suomen teknis-taloudellinen kehitys kiihtyy suurten kaupunkien löytäessä toisensa paremmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.