24.1.2020

BIOKAASUA JA BIODIESELIÄ


Sekä Suomen valtiolla että Nurmeksen kaupungilla on tulevaisuuden suunnitelmia biokaasun ja biodieselin suhteen. Aivan lähipäivinä Suomen valtio (ympäristöministeri) julkistaa biokaasun tiekartan, jossa kuvataan biokaasun tuotannon, jalostuksen ja jakelun tiekartta sekä valtion tukipolitiikka tähän liittyvän yrittäjyyden osalta. Lähikuukausina odotetaan myös Suomen hallituksen linjausta biodieselin kasvavasta roolista liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisessä. Suomen liikennepäästöjen hillinnässä biodieselillä on ennalta luultua suurempi merkitys. Todennäköisesti valtio avaa biodiesel-hankkeille samanlaisen korotetun investointituen, kun biokaasulle on tulossa.

Biokaasun tuotannon, jalostuksen ja jakelun rakenneselvitys on yksi Nurmeksen kaupungin tämän vuoden toimintatavoitteista. Tavoite koskee koko konsernia. Hihat on jo kääritty, ja työ on aloitettu. Olen laatinut työsuunnitelman ja olen kokoamassa työryhmää. Aiomme kuulla asiassa Suomen parhaita asiantuntijoita kutakin erikseen. Näillä näkymin investoinnit alkavat vuonna 2021, mikäli kaupunginvaltuusto pitää rakenneselvitystä hyvänä ja eri toimintaruudut ovat taloudellisesti järkeviä ja kannattavia.

Biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi on merkittävä arvoketju, joka parhaimmillaan jättää aluetalouteen paljon työtä ja rahaa alkutuotanto mukaan lukien. Alkuvaikeuksiin liittyvä teknologiariski on jo Suomessa ohitettu, ja tällä hetkellä maassa on 39 liikennebiokaasun jakeluasemaa, joista 6 on pienyrittäjien omistamia ja 3 on kunnallisten jäte- tai vesiyhtiöiden omistamia. Nurmeksen kaupungin osalta koko ketjun pystyttäminen on realistista, mutta emme vielä tiedä kuinka kannattavaa se on yritystoimintana.

Biodieselin tuotannossa Nurmes on tällä hetkellä niiden kahden paikan joukossa Suomessa, joissa luvitusprosessi ja teknologiavalinta ovat pisimmällä. Nurmeksen bioteollisuusalueen YVA oikeuttaa yrityksen jättämään ympäristölupahakemuksen tehtaalle. Weser-joen ruoppauslupapäätöksen jälkeen uusien puuta käyttävien tehtaiden luvitusprosessi EU:n sisällä on vaikeutunut merkittävästi. Meillä tätä riskiä ei ole, koska biodiesel-tehtaalla ei ole merkittäviä haitallisia vesistövaikutuksia kuten sellutehtailla on veden ja suolan kierron takia. Biodieselin tekemisessähän puusta ei käytetä vesikiertoa eikä vieraita suolapitoisia kemikaaleja. Teknologian osalta Nurmeksen tehtaalla on valmius tuottaa valmista biodieseliä (EN590), jota voidaan sellaisenaan käyttää työkoneissa ja ajoneuvoissa.

Biodieselin valmistuksen teknologiariskiä hallitaan tällä hetkellä koetehtaiden avulla. Sama pätee skaalausriskiin. Teknologian valmiushan on päänvaiva myös lupaviranomaisille, joiden päähänpinttymänä on usein BAT eli paras mahdollinen saatavilla oleva teknologia. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toimi näin, koska eri omistajilla ja rahoittajaryhmillä on sopimuksia eri teknologioiden omistajien kanssa. Sama pätee myös biokaasun valmistukseen. Kunnan kannalta katsottuna teknologiavalinta on aina yrittäjän valinta. Me virkamiehet emme voi sitoa tai valita teknologiaa ennalta.

Nurmeksen etuna sekä biokaasun että biodieselin osalta on valmiiksi YVA:ttu uusi bioteollisuusalue, jonka rakennusvaiheen ja investointivaiheen ympäristövaikutukset ja etenkin näiden yhteisvaikutukset on kuvattu ja jo ennalta on kuvattu ehkäisevät ja lieventävät toimenpiteet ja niiden vastuutukset. Nurmeksen kaupungin suurimmat vastuut YVA:ssa liittyvät liikenteen sujumiseen, turvallisuuteen ja ekologisuuteen. Siksi olemme viime vuosina parantaneet sekä tie- että rautatieyhteyksiä sekä teollisuusalueelle mutta myös Nurmeksen taajamaan liittyen. Osavastuuta kaupungilla on lisäksi hulevesien sisältämän pölyn sidonnassa hulevesialtaiden avulla, koska kaupunki on itse myös rakentajana mm. katujen osalta.

Nurmeksen kaupungin tulevaisuustyö on siis tällä hetkellä linjassa valtion pyrkimysten kanssa. Olemme paikkana oikea ja otollinen molemmille investointihaaroille. Tästä eteenpäin ratkaisee se, miten hyvin yrittäjien intressit ja valtion tukipolitiikka kohtaavat toisensa. Yhteistyö ratkaisee. Kuten vanha intiaanien sanonta sanoo: ”yksinäinen puu palaa kituliaasti, mutta monta puuta lähekkäin palaa suurella liekillä”.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.