15.6.2012

Puusta bioenergiaa

Puu on nyt nousemassa toista kertaa Suomen varteenotettavimmaksi bioenergian lähteeksi. Syynä tähän uuteen ”tulemiseen” on teollisen ajattelun mukanaan tuomat logistiset parannukset. Tulevaisuudessa bioenergiana käytettävää puuta jalostetaan bioterminaaleissa. Puusta tehdään myös öljyä ja hiiltä. Näistä tehdään myös liikennepolttoaineita, kaasua, sähköä tai lämpöä. Pienistä eristä siirrytään parempaan logistiikkaan ja otetaan teollisia askeleita.
Ajattelutavan muutos on merkittävä. Vielä viisitoista vuotta sitten keskusteltiin vilkkaasti Suomen peltojen valjastamisesta energiantuotantoon energiakasvien avulla. Pinnalla olivat ruokohelpi, energiapaju ja energiaruohot. Nyt nämä ajatukset ovat jääneet taka-alalle maailman ruokapulan kiihtyessä. Pellot tarvitaan ruuan tuotantoon ja Suomessa erityisesti eläinten rehun tuotantoon.
Tuulivoima, aurinkoenergia, aaltoenergia ja maalämpö ovat lupaavia nousevia aloja, mutta niiden ”teollinen” nousu näyttää kestävän vielä pitkään, koska Suomen lämmittäminen ja sähköistäminen perustuu olemassa olevaan kaukolämmön ja sähkönjakelun infraan. Tästä syystä on tärkeää katsoa isoja linjoja sen suhteen, miten nopeasti puu-energian uusi aalto eli puuöljy- ja hiililaitokset sijoittuvat Suomeen. Niitä mahtuu vain rajallinen määrä.
Tässä uudessa ajattelutavassa siirrytään metsähakkeesta ja tienvarsivarastoista runkopuun hakettamiseen terminaaleissa. Näin saadaan parannettua polttoaineen laatua ja toimitusvarmuutta esimerkiksi kelirikkoaikoina. Lisäksi pääoman kiertonopeus paranee raaka-aineen nopeamman kuivumisen ansiosta. Myös metsänomistajat hyötyvät tästä kehityksestä, koska pienikokoisen runkopuun kysyntä kasvaa terminaalien läheisyydessä. PIKES Oy on selvittänyt taustoja asioissa ansiokkaasti, joten meidän kuntien on helpompaa rakentaa päätöksiämme näissä asioissa.
Pielisen Karjalaan mahtuu yksi iso puuöljy- tai puuhiililaitos. Logistisesti paras paikka on Nurmes, jossa yhtyvät Pielisen Karjalan, Kainuun ja Koillis-Savon raaka-ainevirrat. Nurmeksessa on suunnitteilla myös merkittävä bioterminaalihanke, kun KME Oy aikoo perustaa modernin bioterminaalin. Asia on meillä esillä Nurmeksen kaupunginhallituksessa maanantaina 18.6.
Puuhun perustuvan bioenergian mahdollisuudet ovat suuret. Pelkästään Nurmeksessa tämän toimialan kehitys voi tuoda lähivuosina 20–30 uutta työpaikkaa. Liikevaihtoa alan yrityksille voi tulla lisää 3-4 miljoonaa euroa. Nämä on merkittäviä lukuja Nurmeksenkin kokoisessa kaupungissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.